KONTAKT
Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice,
příspěvková organizace
Sládkova 344
407 21 Česká Kamenice
IČO: 47274565

Tel.: + 420 412 582 878
E-mail:


Ústecký kraj

facebook

SAZEBNÍK ÚHRAD

Sazebník úhrad PSZákladní úkony pečovatelské služby

NÁZEV ÚKONUCENA
1.Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.115,-Kč/hod
2.Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.115,-Kč/hod
3.Pomoc při prostorové orientaci,samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.115,-Kč/hod
4.Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.115,-Kč/hod
5.Pomoc při úkonech osobní hygieny.115,-Kč/hod
6.Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.115,-Kč/hod
7.Pomoc při použití wc115,-Kč/hod
8.Donáška nebo dovoz stravy v terénu.15,-Kč/1 jídlo
9.Běžný úklid a údržba domácnosti.115,-Kč/hod
10.Pomoc při zajištění velkého úklidu.115,-Kč/hod
11.Topení v kamnech vč. Donášky a přípravy topiva, údržba topidel.115,-Kč/hod
12.Běžné nákupy a běžné pochůzky pro klienty v terénu.115,-Kč/hod
13.Velký nákup (týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti apod.)115,-Kč/hod
14.Žehlení prádla70,-Kč/kg
15.Doprovod k lékaři, na úřady s istituce poskytující veřejné služby.115,-Kč/hod


Fakultativní služby

NÁZEV ÚKONUCENA
1.Administrativní úkony spojené se zavedením PSZDARMA
2.Administrativní činnosti ve prospěch klienta.115,-Kč/hod
3.Vyřízení příspěvku na péči.115,-Kč/hod
4.Zapůjčení malé kompenzační pomůcky.10,-/hod
5.Zapůjčení vozíku.20,-/hod
6.Zapůjčení polohovací postele s matrací.30,-/hod
7.Čekací doba.115,-Kč/hod
8.Vyžádaná návštěva pečovatelky do 10 min.20,-/hod
9.Vyžádaná návštěva pečovatelky nad 10 min.115,-Kč/hod
10.Příprava uživatele na lékařské vyšetření nebo převoz do nemocnice.50,-/hod
11.Zprostředkování jiné služby.20,-/hod
12.Doprava vozidly poskytovatele pouze pro klienty PS.14,-/hod
13.Dohled nad požitím léků.20,-/hod
14.Zapůjčení sady kluzného prostěradla60,-Kč